Cầu Siêu

Đây là nơi đăng danh sách cầu siêu cho người đã qua đời được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.
I
  • Sticky
Replies
9
Views
8K
imported_gioidinhhue
I
I
Replies
6
Views
5K
imported_gioidinhhue
I
I
Replies
1
Views
4K
imported_gioidinhhue
I
I
Replies
0
Views
3K
imported_gioidinhhue
I
I
Replies
0
Views
4K
imported_gioidinhhue
I
I
  • Sticky
Replies
0
Views
5K
imported_gioidinhhue
I
I
  • Sticky
Replies
0
Views
10K
imported_gioidinhhue
I
Top