Cầu Siêu

Đây là nơi đăng danh sách cầu siêu cho người đã qua đời được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.
  • Đã khóa
  • Dán lên cao
Trả lời
0
Xem
4K
I
  • Dán lên cao
Trả lời
9
Xem
8K
imported_gioidinhhue
I
I
Trả lời
6
Xem
6K
imported_gioidinhhue
I
I
Trả lời
1
Xem
4K
imported_gioidinhhue
I
I
Trả lời
0
Xem
4K
imported_gioidinhhue
I
I
Trả lời
0
Xem
4K
imported_gioidinhhue
I
I
  • Dán lên cao
Trả lời
0
Xem
5K
imported_gioidinhhue
I
I
  • Dán lên cao
Trả lời
0
Xem
11K
imported_gioidinhhue
I
Trả lời
0
Xem
4K
Bên trên