Công dụng Chú Lăng Nghiêm

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Thánh_Tri

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 3 2007
Bài viết
599
Điểm tương tác
65
Điểm
28
A-Di-Đà Phật.

Kính chào Đại Chúng!

Thánh Tri không rành về Mật Giáo nên có vài lời muốn hỏi. Mong được chỉ dạy.

Thánh Tri chỉ tụng chú Đại Bi và chú Vãng Sanh hằng đêm thôi. Nhưng có người hỏi TT về chú Lăng Nghiêm có công dụng gì thì TT không biết. Tuy nhiên nghĩ Kinh Lăng Nghiêm, Phật sai ngài Văn Thù đem chú nầy giải nạn cho Tổ A-Nan bị chú Ma Đăng Già hại.

Vậy thì TT nghĩ chú Lăng Nghiêm có công dụng trừ Ái Dục hay Dục Vọng có đúng không?

Vì sao các chùa Trung Hoa và Việt phần đông đều tụng Chú Lăng Nghiêm cho công phu khuya?

Nam-mô A-Di-Đà Phật.
 

tran nguyen hoang tri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
2 Tháng 5 2006
Bài viết
210
Điểm tương tác
18
Điểm
18
trí trả lời câu hỏi của thánh tri nhé
mình xin trích 1 phần trong kinh Lăng Nghiêm để giải thích trước nhé
:đây là 1 đoạn về công đức của chú lăng nghiêm:
Mười phương Như Lai nhân chú tâm này, thành vô thượng chánh biến tri giác. Mười phương Như Lai nắm chú tâm này uốn dẹp các ma, chế phục ngoại đạo. Mười phương Như Lai vận chú tâm này ngồi hoa sen báu, ứng hiện vi trần cõi nước. Mười phương Như Lai ngậm chú tâm này nơi vi trần cõi chuyển đại pháp luân. Mười phương Như Lai giữ chú tâm này xoa đỉnh thọ ký cho các Bồ-tát. Tự mình quả vị chưa thành, nương chú tâm này sẽ được mười phương Phật thọ ký. Mười phương Như Lai nương chú tâm này cứu vớt các khổ địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, đui điếc ngọng câm, oán thù gặp gỡ, ân ái biệt ly, cầu bất đắc, năm ấm xí thịnh. Tai nạn lớn nhỏ đồng thời giải thoát. Nạn giặc, binh, vua, nước, gió, lửa, tù ngục cho đến đói khát bần cùng đều được tiêu tan. Mười phương Như Lai theo chú tâm này ở khắp mười phương phụng sự thiện tri thức, cúng dường như ý. Trong pháp hội hằng sa Như Lai, trì chú tâm này được suy tôn là đại Pháp-vương-tử. Mười phương Như Lai dùng chú tâm này nhiếp thọ thân nhân, khiến hàng tiểu thừa nghe tạng bí mật không sanh kinh sợ. Mười phương Như Lai truyền chú tâm này, sau khi diệt độ, phó chúc pháp sự được cứu cánh trụ trì, nghiêm tịnh giới luật ắt được thanh tịnh.
Anan, ta tuyên lại chú này để cứu giúp thế gian thoát khổ sợ hãi, thành tựu trí tuệ xuất thế gian. Sau khi ta diệt độ, đời mạt pháp ai tụng hay dạy người tụng thì những thần chú ác của thiên long quỷ thần tinh kỳ ma mị đều vô can. Dù chưa được chánh thọ, tất cả trú trớ yểm cổ thuốc độc, kim độc, ngân độc và các độc khí vào miệng người ấy đều thành cam lồ. Tất cả ác tinh, ác quỷ thần, không thể khởi ác niệm. Dạ Ca và các ác độc quỷ vương, vì đã lãnh ơn sâu nên thường giữ gìn ủng hộ. Thần chú này có 84.000 na do tha hằng hà sa câu chi chủng tộc Kim Cương Tạng Vương Bồ-tát cùng quyến thuộc ngày đêm theo hầu. Trì chú này dù tâm tán loạn, các ngài vẫn không bỏ. Ðối với người Bồ-đề tâm quyết định thì các ngài chuyên thầm xúc tiến để khai sáng thần thức, khiến có thể nhớ lại 84.000 hằng hà sa kiếp. Ðời đời không sanh vào các loài ác độc.

Mười phương Như Lai có bao nhiêu công đức đều cho người trì chú. Hằng hà sa kiếp thường cùng chư Phật đồng sanh một chỗ. Vô lượng công đức nhóm lại như chùm ác-xoa.Chí tâm nhớ niệm thần chú hoặc đeo trên mình thì cầu con liền được con trai, con gái phước đức trí tuệ. Cầu sống lâu được sống lâu, cầu quả báo mau viên mãn, mau được viên mãn. Về thân mệnh sắc lực cầu gì cũng được như ý. Mệnh chung tùy nguyện vãng sanh mười phương Tịnh-độ. Chắc chắn không lạc về biên địa hạ tiện, huống nữa là các tạp hình.

Này Anan, viết thần chú này để trên bốn cửa thành, các tháp hay trên nóc nhà ; khiến nhân dân kính rước chú này, lễ bái cung kính nhất tâm cúng dường ; khiến mỗi người đeo chú trong mình hoặc để nơi chỗ ở ; thì tất cả các nạn đói kém, bệnh dịch đao binh... tất cả các thứ tai ách thảy đều tiêu tan.

Này Anan, nơi nào có thần chú này, thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui, đêm ngày ngủ yên không ác mộng. Cõi Ta Bà có 84.000 ác tinh, 28 đại ác tinh làm thượng thủ, đứng chủ là 8 đại ác tinh, xuất hiện nhiều hình trạng, gây ra các tai nạn dị kỳ. Chỗ nào có thần chú này, nội trong 12 do tuần, không còn những tai biến hung dữ ấy.

Vậy nên Như Lai truyền dạy chú này để bảo vệ vị lai các hàng sơ học vào chánh định được thân tâm thư thái an ổn. Những oan khiên đời trước, nghiệp cũ nợ xưa không còn khuấy hại. Anan cùng hàng hữu học, những kẻ tu hành vị lai, y pháp lập đàn tràng, giới sư giới tử thanh tịnh, đối với chú tâm này không nghi hối, nếu chính nơi thân cha mẹ sanh ra không được tâm thông, thì mười phương Như Lai đều là vọng ngữ.

Thánh Tri mến !trí hy vọng sau khi đọc xong đoan kinh này , bạn sẽ hiểu thêm về chú lăng nghiêm !đây là đoạn đức phật nói về cộng dụng của chú lăng nghiêmcâu hỏi thứ 2 của Thánh Tri : thật ra thần chú nào cũng có công dụng trừ ái dục và dục vọng hết , ví dụ như chú đại bi . không những trừ ái dục ...mà còn phát triển bồ đề tâm thật rộng lớn nữa
theo trí nghĩ , các chùa phần động đều tụng công phu khuya là chú lăng nghiêm là bởi vì công phu khuya bắt đầu khởi sự lúc 4 giờ sáng , 1 thời điểm bắt đâu ngày mới , các thầy cũng như là phật tử tại gia đều tụng lăng nghiêm là để nguyện cầu sự bình an , may mắn cho bản thân , gia quyến và xa hơn nữa là cho các chúng sanh trong một ngày cũng như là mọi ngày ...
Trí hy vọng rằng , nhửng lời nói thô thiển này giúp ích 1 phần nào cho thắc mắc của Thánh Tri !
hihi
nguyện tam bảo gia hộ cho bạn

:smt023
 

dct87

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 8 2006
Bài viết
189
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Di�m Ph� ??
Các vị bồ tát Kim Cang Tạng thường bảo hộ người này.
Trong Mật Tông các vị Kim Cang Tạng Bồ Tát thân hình quả thật mà nói nhìn vào là tá quả tâm tinh, làm cho kẻ hại người tụng chú phải khiếp sợ mất vía.
Các vị Kim Cang Thủ bồ tát như các hình Tây Tạng Phật giáo.

"...Kim cang mật tích
Kình sơn trì sử..."

Các vị bồ tát nhiều như cát 10 lần sông Hằng tay cầm chày kim cương hộ vệ người tụng chú, nếu có yêu mà nhiễu hại họ, các vị bồ tát này dùng chày mà đánh chúng ma ấy bể đầu.

Nghe đến đó chính dct cũng sợ cái chú Lăng Nghiêm này, sao nó lại có công năng quá mạnh như vậy.
Chú Lăng Nghiêm ấy có công nặng rất mạnh. Tiêu trừ yêu ma quỉ quái, nhất là thiên ma nhiễu loạn người tu thiền định.

A Di Đà Phật.
 

zelda

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 10 2006
Bài viết
291
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Ph?t Gi�o Nguy�n Thu?
Có thật kô ? Sao nghe như là mê tín quá vây ?
Nếu có thật sao tôi kô hề thấy sách sử ghi lại . Vì từ đó đến giờ thiếu gì người phỉ báng thiếu gì người gạp nạn cũng tụng thần chú , sao kô thấy linh nghiệm . Chiến tranh vẫn xảy ra đó sao kô thấy bồ tát nhièu hơn cát sông hằng xuất hiện cứu khổ đi . Hay là súng đạn còn mạnh hơn cả phép thuật ?>
Ôi trời ơ thời buổi này mà con mê tín dị đoan nhiều đến thế cơ à ???
Hèn gì ông năm ở núi bà Châu Đốc lại giàu đến thế , những ngườ bị người gạt bỏi mê tín đều mang twu tưởng thế này đây.
Cái này là tôi dùng chiêu mà các tổ hay dùng đó là chỉ thẳng, trực chỉ kiến tánh giúp người mê quay đầu làm bờ đừng xoá bài tôi nha .

Còn đây là công án nè : Mê tín thần chú = cùi bắp.
 

dct87

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 8 2006
Bài viết
189
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Di�m Ph� ??
Các Mod điều hành bên đây có online không? Xin giải quyết vấn đề bài trên do zelda viết.
A Di Đà Phật
 

zelda

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 10 2006
Bài viết
291
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Ph?t Gi�o Nguy�n Thu?
Zelda dùng trực chỉ kiến tánh và cả công án quá hợp rồi mà sao dct87 kô chịu nhận ra quay đầu làm bờ vậy ?
Còn xin xoá nữa , kô lẽ dct87 lên mạng chỉ có xoá và xóa, thích xu nịnh gặp người chân thật thì ....... xoá à . Vậy đâu phải Phật tử mà đó là đệ tử cua ma vương rồi . Người PT thích nói thật ko xu nịnh và nhờ chuyên nhìn sự thật nên mới giải thoát được. Chứ đâu phải vậy đâu dct87.
 

dct87

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 8 2006
Bài viết
189
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Di�m Ph� ??
zelda có biết thế nào là 84000 pháp môn không?
A Di Đà Phật.
Là một phật tử chân chánh thì nhất định không bao giờ có tư cách học phật như vậy.
 

Nhật Châu

Registered
Phật tử
Tham gia
23 Thg 10 2006
Bài viết
161
Điểm tương tác
1
Điểm
18
Zelda kỳ quá, người ta tu theo Mật Tông dùng chú làm nền tảng; nay ông nói vậy thì có khác gì nói là: thôi thôi! mấy bạn ơi! dẹp pháp môn mật tông đi vì nó mê tín lắm; qua tu tiểu thừa như zelda mới đúng ? (^_^)
Thử hỏi có khách nào đến nhà rồi đuổi chủ nhà ra đường ko?
 

zelda

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 10 2006
Bài viết
291
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Ph?t Gi�o Nguy�n Thu?
Đâu phải vậy Zelda đang bắt chước Duy Ma Cật tiên sinh đó mà . Kô tin các bạn về đọc lại xem nhá .

PGNT kô phải là tôn giáo mà là chân lý nên Zelda tôi khi nói về giáo lý này chẳng cần kinh sách đem ra khoe , hay là ép tin mà nói theo kiêu cách Bồ Tát BT đó là lăng lộn vô phàm trần mà cứu khổ cứu nạn mà thôi .

Công nhận các vị Bồ Tát BT cực thất nhỉ chỉ rõ nhân tâm tìm ra kiến tánh cho người ta rồi dùng cả Công Án siêu vắng tắt khó hiểu mà người ta kô chịu nhận ra .

Còn Tiều thừa thì Zelda xin nhường cho PGBT vậy.
 

Thánh_Tri

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 3 2007
Bài viết
599
Điểm tương tác
65
Điểm
28
A-Di-Đà Phật.

Kính đạo hữu Trí!

Cảm ơn đạo hữu đã giải thích. Nhiều thần chú hay quá, nhưng TT đã chọn cho mình Chú Đại Bi và Vãng Sanh để đọc tụng kèm theo Kinh A-Di-Đà mỗi đêm rồi. Nếu sao nầy TT có cơ duyên xuất gia thì dĩ nhiên sẽ theo chùa mà tụng chú Lăng Nghiêm cho công phu khuya. Nhưng vẫn giữ lòng tụng chú Đại Bi vì đã có nguyện đọc tụng trọn đời. (nhờ chú nầy mà TT ăn chay trường được, bỏ ăn mặn chỉ trong vòng 3 tháng tụng chú nầy, nên TT rất tin chú nầy, như bạn nói, chú nầy mở rộng lòng đại bi của mõi người, cho nên TT tụng ba tháng thấy thịt đau sót chúng sanh không còn muốn ăn nữa, và bỏ hẳng ăn mặn đã ba năm mấy rồi)

TT nghĩ mình chỉ nên chọn một bài chú mà mình thích để chuyên đọc tụng thọ trì là đủ. Không cần đọc tụng nhiều chú, vì như đạo hữu nói chú Đại Bi hay Lăng Nghiêm đều có công dụng như nhau, chỉ khác nhau vài điểm thôi.

Nam-mô A-Di-Đà Phật.
 

kimcang

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
511
Điểm tương tác
69
Điểm
28
Đâu phải vậy Zelda đang bắt chước Duy Ma Cật tiên sinh đó mà . Kô tin các bạn về đọc lại xem nhá .

Đây là lời ngu mê quá mức.

Nếu có thần thông tự tại trí tuệ biện tài như Ngài Duy Ma Cật thì mới nói là bắt chước Ngài Duy Ma Cật.
 

dct87

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 8 2006
Bài viết
189
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Di�m Ph� ??
Đâu phải vậy Zelda đang bắt chước Duy Ma Cật tiên sinh đó mà . Kô tin các bạn về đọc lại xem nhá .

Quả đúng như Kimcang nói...
Zelda sao lại lật kinh Đại Thừa ra đọc thì thật là khó tin, còn bảo mọi người nên đọc kinh ấy nữa chứ...

Mong rằng trong kinh ấy Zelda đọc được đoạn Tiên Nữ vấn đáp với Ngài Xá Lợi Phất.
 

tran nguyen hoang tri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
2 Tháng 5 2006
Bài viết
210
Điểm tương tác
18
Điểm
18
zelda đã viết:
Có thật kô ? Sao nghe như là mê tín quá vây ?
Nếu có thật sao tôi kô hề thấy sách sử ghi lại . Vì từ đó đến giờ thiếu gì người phỉ báng thiếu gì người gạp nạn cũng tụng thần chú , sao kô thấy linh nghiệm . Chiến tranh vẫn xảy ra đó sao kô thấy bồ tát nhièu hơn cát sông hằng xuất hiện cứu khổ đi . Hay là súng đạn còn mạnh hơn cả phép thuật ?>
Ôi trời ơ thời buổi này mà con mê tín dị đoan nhiều đến thế cơ à ???
Hèn gì ông năm ở núi bà Châu Đốc lại giàu đến thế , những ngườ bị người gạt bỏi mê tín đều mang twu tưởng thế này đây.
Cái này là tôi dùng chiêu mà các tổ hay dùng đó là chỉ thẳng, trực chỉ kiến tánh giúp người mê quay đầu làm bờ đừng xoá bài tôi nha .

Còn đây là công án nè : Mê tín thần chú = cùi bắp.

Zelda mến , cho dù là đại thừa , Phật Giáo Nguyên thuỷ hay là mật ttông thì đều là do những pháp của đức phật nói ra thôi , tất cả chỉ với 1 mục đích là giải thoát . bâu đâu có thể chỉ bảo thủ riêng phật giáo nguyên thuỷ như vật ma lật kinh đại thừa , phỉ báng mật tông như vậy ! tất cả đều là pháp Phật , chúng ta phải tông trọng như nhau chứ ! mổi người có 1 pháp môn tu riêng của mình , tuỳ căn cơ mỗi người thôi !
như Nhật Châu có nói , người tu mật tông lấy thần chú làm nền tảng , như vậy , theo ý bạn , tất cả những phật tử hay quý thầy nào mà tu mật tông cũng đều là " cùi bắp " hết sao . mình nói thêm cho bạn rõ , trong kinh Quảng Bát Lầu Các có nói : Chú Quảng quảng Bát Lầu Các , Phật do đây hàng ma , phật do đây thành đạo . khi xưa , đức Phật cũng dùng Lăng Nghiêm để cứu ngài A Nan , ngay cả đức phật cũng dùng thần chú đó thôi
Những người trì chú mà không có linh nghiệm... như bạn nói là tại vì có lẽ niềm tin của họ không vững chắc hoặc dã là khi gặp tai nạn rồi mới trì niệm như vậy là muộn rồi .
trên diễn đàn này , không chỉ 1 mình bạn theo PGNT , còn rất nhiều người khác nữa , có thể về giáo lý bạn sẽ hơn rất nhiều người , nhưng vẫn còn nhiều người hơn bạn rất nhiều , mình hy vọng bạn sẽ tôn trọng tất cả các pháp mà như lai đã nói , đừng quá bảo thủ như vậy !

Thánh Tri mến !
chú đại bi là chú căn bản mà , bạn trì được suốt đời theo lời nguyện thì thật vô cùng tốt , không gì nói được , hihi , Trí hy vọng rằng TT sẽ giữ được lời nguyện nhé
hihi
chúc các bạn vui vẻ
A Di đà phật
 

tran nguyen hoang tri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
2 Tháng 5 2006
Bài viết
210
Điểm tương tác
18
Điểm
18
zelda đã viết:
Có thật kô ? Sao nghe như là mê tín quá vây ?
Nếu có thật sao tôi kô hề thấy sách sử ghi lại . Vì từ đó đến giờ thiếu gì người phỉ báng thiếu gì người gạp nạn cũng tụng thần chú , sao kô thấy linh nghiệm . Chiến tranh vẫn xảy ra đó sao kô thấy bồ tát nhièu hơn cát sông hằng xuất hiện cứu khổ đi . Hay là súng đạn còn mạnh hơn cả phép thuật ?>
Ôi trời ơ thời buổi này mà con mê tín dị đoan nhiều đến thế cơ à ???
Hèn gì ông năm ở núi bà Châu Đốc lại giàu đến thế , những ngườ bị người gạt bỏi mê tín đều mang twu tưởng thế này đây.
Cái này là tôi dùng chiêu mà các tổ hay dùng đó là chỉ thẳng, trực chỉ kiến tánh giúp người mê quay đầu làm bờ đừng xoá bài tôi nha .

Còn đây là công án nè : Mê tín thần chú = cùi bắp.

Zelda mến , cho dù là đại thừa , Phật Giáo Nguyên thuỷ hay là mật ttông thì đều là do những pháp của đức phật nói ra thôi , tất cả chỉ với 1 mục đích là giải thoát . bạn đâu có thể chỉ bảo thủ riêng phật giáo nguyên thuỷ như vật ma lật kinh đại thừa , phỉ báng mật tông như vậy ! tất cả đều là pháp Phật , chúng ta phải tông trọng như nhau chứ ! mổi người có 1 pháp môn tu riêng của mình , tuỳ căn cơ mỗi người thôi !
như Nhật Châu có nói , người tu mật tông lấy thần chú làm nền tảng , như vậy , theo ý bạn , tất cả những phật tử hay quý thầy nào mà tu mật tông cũng đều là " cùi bắp " hết sao . mình nói thêm cho bạn rõ , trong kinh Quảng Bát Lầu Các có nói : Chú Quảng quảng Bát Lầu Các , Phật do đây hàng ma , phật do đây thành đạo . khi xưa , đức Phật cũng dùng Lăng Nghiêm để cứu ngài A Nan , ngay cả đức phật cũng dùng thần chú đó thôi
Những người trì chú mà không có linh nghiệm... như bạn nói là tại vì có lẽ niềm tin của họ không vững chắc hoặc dã là khi gặp tai nạn rồi mới trì niệm như vậy là muộn rồi .
trên diễn đàn này , không chỉ 1 mình bạn theo PGNT , còn rất nhiều người khác nữa , có thể về giáo lý bạn sẽ hơn rất nhiều người , nhưng vẫn còn nhiều người hơn bạn rất nhiều , mình hy vọng bạn sẽ tôn trọng tất cả các pháp mà như lai đã nói , đừng quá bảo thủ như vậy !

Thánh Tri mến !
chú đại bi là chú căn bản mà , bạn trì được suốt đời theo lời nguyện thì thật vô cùng tốt , không gì nói được , hihi , Trí hy vọng rằng TT sẽ giữ được lời nguyện nhé
hihi
chúc các bạn vui vẻ
A Di đà phật
 

Thánh_Tri

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 3 2007
Bài viết
599
Điểm tương tác
65
Điểm
28
A-Di-Đà Phật.

Kính đạo hữu Trí!

Thánh Tri nghĩ đối với người không có căn duyên như vậy, mình không cần phải trả lời, vì càng trả lời họ càng phỉ báng. Thôi thì cứ coi như là gió thoảng mây bay.

Tự nghĩ đếu đã là Phật Tử dù là tu theo giáo pháp Đại Thừa hay Nguyên Thủy cũng nên đồng lòng hoà hợp (lục hoà) vì mình cùng thờ một vị Phật đó là Thích Ca Mâu Ni Như Lai Thế Tôn.

Không nên đinh phỉ báng lẫn nhau rồi làm cho Phật Giáo bỉ hủy hoại thanh danh. Như vậy người ngoại đạo nhìn vào thì họ càng cười chê. Đây là lỗi của mình không phải họ. Thế thì thử nghĩ đức Thế Tôn có đau lòng thương sót chăng? Mình đã tự sư là Phật Tử, lại khiến cho phật pháp suy vi, há có xứng danh với lời thệ nguyện quy-y của mình lúc ban đầu và hằng luôn: "Tự quy y phật, quy y pháp, quy y tăng"?

Tự quy y phật và pháp mà phỉ lời phật dạy (dù nguyên thuỷ hay đại thừa).
Tự quy y tăng mà báng những vị tăng tu theo phật pháp (dù là nguyên thủy hay đại thừa).

Thế thì còn gì là Quy-y Phật, Pháp, Tăng?

Đức Thế Tôn đã huyền ký rằng Phật Pháp sau nầy bị diệt không phải do bọn ngoại đạo mà là do Phật Tử. Lời nầy thật là sự thật vậy. Há chẳng ngầm nguồi đau sót sao?

Lời sau cùng: nếu là Phật Tử phải nên hoà đồng dù là người tu nguyên thủy hay đại thừa thì đó là sự trả ơn lớn nhứt của mình đối với Tam Bảo.

--------------
Nói sang chuyện khác:

Vì lý do gì mà Phật Tử VN không có nhiều người thật tu Mật giáo? Vì Tông nầy không có người rành để giảng dạy hay sao? Hay là chúng sanh không có căn cơ với tông nầy?

Đáng lý Tông nầy thu hút được nhiều người vì ai cũng muốn được thần thông của chú. Nhưng sau không thể phát triển mạnh ở VN? mà chỉ ở Tây Tạng hoặc Trung Quốc

Tuy là TT thấy ai ai cũng tụng chú, kèm theo trong khi tụng kinh, niệm phật. Nhưng đó không hẳng là tu theo mật giáo.

Căn cứ theo diễn đàng nầy thì người tu Thiền rất nhiều, kết đến người tu Tịnh Độ, rồi Nguyên Thủy, rồi Mật Tông hình như là ít người đến học hỏi. Không biết vì lý do gì?

Thì TT nghĩ người VN tu Thiền nhiều nhứt. Người tu Tịnh Độ cũng nhiều ở VN mà không bằng người tu Thiền, kết đến vẫn là người tu Nguyên thuỷ, rồi Mật Tông là sau cùng (Anh hai của TT cũng tu theo Mật Tông, nhưng TT tu theo Tịnh Độ)

Nam-mô A-Di-Đà Phật.
 

zelda

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 10 2006
Bài viết
291
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Ph?t Gi�o Nguy�n Thu?
Zelda lên tiếng về chuyện bùa chú như vậy chẳng qua vì lo sợ cho PG sau này . Có lần Zelda có vào 1 chùa BT thì thấy ngay bảng " cung sao hạn ............ " , lúc ấy Zelda cảm thấy rất bực xúc , tính vào chánh điện đãnh lễ thầy Gotama rồi mà thôi kô dám ví sợ người ta nói Zelda đạo trong chùa này . Trong tuần ấy Zelda cũng đọc báo thấy người ta đi Châu Đốc xem săm bói toán rất nhiều , và đổ tiền vào những chuyện mê tín ấy , nhưng nay vào chùa có tượng thầy Gotama mà còn cảnh tượng đó nên đâm ra rât sợ cho tuơng lai PG . Vì nổi sợ này Zelda mới đánh lên tiếng chuông cảnh tỉnh các bạn mà thôi .
Zelda mong muốn các bạn tiến bộ đừng nên đóng cửa đọc sách rồi cứ cho sách là đúng con ngoài ra ai cũng sai như vậy mới đúng là bảo thủ , cứ ôm khư khư cuốn sách thì chừng nào thành đạo ?
Nếu nói rằng người tu Phật là người thích chân lý là những người chuyên nghiệp tiến bộ thì các bạn hãy tiến bộ trong tư tưởng của mình . Còn nếu nói tu Phật là một tập hợp những người tin theo 1 điều gì đó thì Zelda kô dám lên tiếng . Vì như vậy chẳng khác gì " nước đổ đầu vịt " , thấy trong diễn đàn ai cũng thích cái câu " phi pháp còn bỏ huống chỉ là chánh pháp " nghe câu này Zelda nghĩ chác các đạo hữu chuyên nghiệp lắm , đã dám mở cửa ra để cứu nhân độ thế như tư tưởng của PGBT , nhưng nào ngờ tư tưởng đó chỉ nằm trên giấy nhưng thực tế vẫn chỉ là đóng cửa gỏ chuông thì chừng nào mới là cứu nhân độ thế . Cứu nhân nhân sẽ hỏi mà nhân hỏi ta lại bí thì nhân sẽ cười cho mà biết .

Zelda đã quy y tam bảo . Tức là Đức Phật thành đạo do thấu hiểu Tứ Diệu Đế mà do ngài tự ngộ , pháp bảo đó chẳng ngoài Tứ Diệu Đế và Tăng Bảo chẳng thể nào lại là tăng mê tín , mà đã là tăng mê tín thì kô phải là tăng mà chỉ là giả tăng thôi . Chư tăng Zelda tôn kính là những chư tăng thuần khiết chuyên nghiệp tiến bộ , nói tiếng bộ cho vui chứ kinh sách dạy hết rồi chẳng càn tiến vì bản thân kinh sách đã dạy ta tiến rồi , và chư tăng cũng chỉ có thể học pháp kô ngoài Tứ Diệu Đế .

Các bạn kô tin Zelda cũng oki thì hãy tin vào lịch sử thế giới , tụi hồi giáo bắn phá tượng Phật phỉ báng thầy như vậy sao chẳng thấy Vị bồ tát nào xuất hiện trong khi trong kinh PGBT lại nói là nhiều hơn các sông hằng ? Lại nữa trong lích sử chẳng hề thấy có ghi chép lại vị bồ tát nào đã cứu nhân độ thế cả , mà toàn là " ta đi với nghiệp của ta " và " tự ta cứu lấy ta " và " tự lực mà cang sinh " và " được sự giúp đở của người " . Nào có thấy vị Bồ Tát nào cứu đâu . Không lẽ Bồ Tát thấy chết kô cứu ???

Rồi thiền tông tại sao các bạn lại mở các chủ đề đê mà nói nhảm , tự nhiên đem một tấm hình rồi mổi nguời chế ra 1 câu thơ rồi toàn nói chuyện ngang ngang tưởng đâu là cao siêu lắm . Đó mới là phỉ báng đạo Phật đó các bạn . Trình độ các bạn tới đâu kô lẽ tôi đây kô rõ , hãy tạo ra những topic thực tế đừng bảo thủ đừng khoe khoang nữa .
Zelda chẳng phỉ báng đâu mà chỉ nói lên sự thật , nếu tâm các bạn bất an là do các bạn chứ kô do tôi , sự thật kô có lỗi ngưòi có lỗi là ngưòi kô tin sự thật .
Những lời nói trên là những lời thực lòng kô giả dối , cũng vì cứu các bạn thôi . Hãy quay đầu làm bờ đừng để dòng nước cuốn đi mà ta lại chẳng hay chẳng biết các bạn nhé . :D
 

Nhật Châu

Registered
Phật tử
Tham gia
23 Thg 10 2006
Bài viết
161
Điểm tương tác
1
Điểm
18
zelda lại qua Mật Tông mà nói về Nam Tông thì đúng là ko đúng chỗ. Nhờ các Mod bên này chuyển lại cho đúng chỗ vậy !
Nhân đây Nhật Châu cũng xin nói về các vấn đề mà zelda cũng như 1 số bạn có thắc mắc tương tự:
Zelda lên tiếng về chuyện bùa chú như vậy chẳng qua vì lo sợ cho PG sau này . Có lần Zelda có vào 1 chùa BT thì thấy ngay bảng " cung sao hạn ............ " , lúc ấy Zelda cảm thấy rất bực xúc , tính vào chánh điện đãnh lễ thầy Gotama rồi mà thôi kô dám ví sợ người ta nói Zelda đạo trong chùa này . Trong tuần ấy Zelda cũng đọc báo thấy người ta đi Châu Đốc xem săm bói toán rất nhiều , và đổ tiền vào những chuyện mê tín ấy , nhưng nay vào chùa có tượng thầy Gotama mà còn cảnh tượng đó nên đâm ra rât sợ cho tuơng lai PG...
Sao zelda đoan chắc đó là chùa Phật giáo Bắc tông? Đừng quơ đũa cả nắm như vậy! vì Nhật Châu cũng biết có 1 số chùa bề ngoài là vậy, nhưng bên trong có thờ cả Địa Mẫu, Bà Chúa, mà còn có kinh của Địa Mẫu mới ghê chứ >_<! 1 ngôi chùa muốn biết theo tông nào thì phải tìm hiểu bên trong chứ ko phải nhìn bên ngoài.
Chuyện chùa Bắc Tông có cúng sao, cầu an cầu siêu ... quả thật là có, và đây cũng chính là vấn đề nhức nhối. Tất cả các thầy đều biết việc đó là sai, hoàn toàn sai nhưng vẫn phải làm vì sự tồn tại của chùa. Chùa ở quê Nhật Châu cũng trong trường hợp đó; các thầy đã làm hết cách: trồng trọt, bán cơm chay, ủng hộ quyên góp... nhưng vẫn ko đủ chi tiêu cho chùa (vì chùa tổ chức các khoá học Phật, chữa bệnh cho người dân ...). Còn nếu ko còn chùa thì suy trì chánh pháp và làm lợi lạc cho dân!Cho nên việc cầu an cầu siêu là ko thể tránh khỏi cho dù biết là sai.
Sao zelda ko đến chùa mà người ta tự chủ được tài chính, như hàng loạt Thiền viện của Thầy Thanh Từ. Sợ rằng đến đó zelda tìm 1 thùng phước điền cũng ko ra đâu (^_^)
Các bạn kô tin Zelda cũng oki thì hãy tin vào lịch sử thế giới , tụi hồi giáo bắn phá tượng Phật phỉ báng thầy như vậy sao chẳng thấy Vị bồ tát nào xuất hiện trong khi trong kinh PGBT lại nói là nhiều hơn các sông hằng ? Lại nữa trong lích sử chẳng hề thấy có ghi chép lại vị bồ tát nào đã cứu nhân độ thế cả , mà toàn là " ta đi với nghiệp của ta " và " tự ta cứu lấy ta " và " tự lực mà cang sinh " và " được sự giúp đở của người " . Nào có thấy vị Bồ Tát nào cứu đâu . Không lẽ Bồ Tát thấy chết kô cứu ???
Đầu tiên zelda ko hiểu gì về độ hết. Chừng nào zelda "biết" được câu: "Độ vô lượng vô biên chúng sanh mà thật ko có 1 chúng sanh nào được diệt độ" rồi hãy bình luận coi các Bồ Tát độ hay ko độ!
Việc Afganistan phá tượng Phật thì hơn 1 năm sau đã bị Mỹ đánh rồi. Đó chỉ là nhân quả bình thường.
zelda nói ko thấy vị Bồ Tát nào chứ Nhật Châu thấy ko đâu xa, ngay tại diễn đàn này cũng đã có rất nhiều Bồ Tát.
...đối với người không có căn duyên như vậy, mình không cần phải trả lời, vì càng trả lời họ càng phỉ báng. Thôi thì cứ coi như là gió thoảng mây bay.
Tự nghĩ đếu đã là Phật Tử dù là tu theo giáo pháp Đại Thừa hay Nguyên Thủy cũng nên đồng lòng hoà hợp (lục hoà) vì mình cùng thờ một vị Phật đó là Thích Ca Mâu Ni Như Lai Thế Tôn.
Không nên đinh phỉ báng lẫn nhau rồi làm cho Phật Giáo bỉ hủy hoại thanh danh. Như vậy người ngoại đạo nhìn vào thì họ càng cười chê.
 

zelda

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 10 2006
Bài viết
291
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Ph?t Gi�o Nguy�n Thu?
Này NC tôi nào có lấy giáo lý PGNT đâu ? Tôi chỉ nói ra lẽ thật sự mà thôi , nếu đụng chuyện mà đòi chuyển đòi xoá thì lấy cái gì mà độ chúng sinh ? Đừng tự chứng minh mình chỉ nói suông như vậy chứ.

Điển hình đây là câu biện minh điều mình kô thể làm nhưng cứ tự hào về nó , cũng như dùng thuật cái lưỡi kô xương nhiều đường lắc léo đây "Độ vô lượng vô biên chúng sanh mà thật ko có 1 chúng sanh nào được diệt độ" .

Này NC hãy tỉnh lại đi kô lẽ Zelda lại định nghĩa cho NC thế nào là 1 vị Tăng thế nào là 1 ngôi chùa sao ?

Tăng chúng dù có nghèo thế nào cũng phải giữ đúng chánh pháp kô thể nào " bán đạo để kiếm cơm " như vậy được , đưng nên lấy cớ dạy giáo lý , và cứu chữa bệnh gì đó để lấp liếm đi cái tư lợi riêng như vậy . Nếu đã biết sai thì phải sữa , nếu đã biết sai mà còn làm thì chẳng khác gì chẳng biết sai . Vậy thì giáo truyền cho ai? cứu cái gì cho nhân thế ? Thời mạc pháp là từ những quan điểm của NC mà ra đây .

TÔi ko biết các bạn có thấy các sư PGNT kô ? Chứ tôi thấy các thày dù là trụ trì , dù quá khư giàu có , dù là người học cao hiểu rộng .......... nhưng kô có lấy 1 chiếc xe , mà chỉ luôn luôn đi xe ôm và Zelda là ngưòi thường xuyên tình nguyện giúp các thầy . Có một ngôi chùa ở Thủ Đức phải nói là dột nát , nghèo nàn nhưng sư quyết giữ đúng chánh pháp làm đúng lời thầy GOtama dạy và cũng như ngưòi VN có câu " đói cho sạch ránh cho thơm " . Ngài vẫn thưòng xuyên thuyết pháp , ngài vẫn giúp ngưòi qua đưòng nhưng .......... thật sự bản thân ngài kô có gì để gọi là có cả , khi đến lễ dâng ý Chư tăng ở TP phải góp tiền cúng dường từ Chư PT nghe pháp của họ để giúp thầy làm đại lễ ..... khắp khu vực ấy kô lấy 1 ngôi chùa PGNT nên ngài đang làm nhiệm vụ giáo dạy cho một số vị tăng chuyển tông và cũng như cư dân gần đó biết PGNT là như thế nào . Quá khứ PGNT cũng chỉ phát triển từ như thế đó các bạn à , các bài kinh khan hiếm đến nổi ông nội tôi phải ghi lại rồi truyền lại cho những ngưòi cùng tông phái biết với , vì họ ở xa kô thể nghe đưọc các thầy như Thông Kham , Hộ Pháp.......v......v. thuyết được . Nhưng PGNT vẫn tồn tại vẫn ráng giữ giáo lý của mình . Vẫn vì chúng sinh mà cứu khổ cứu nạn ........ nhưng các ngài vẫn thiếu thốn nhiều lắm .... nay còn thêm chuyện cấm hành khất thì thật sự càng túng hơn , chỉ còn sự giúp đỡ từ Tích Lan , những nhà hảo tâm mà thôi . Nhưng hãy nhìn xem họ vẫn an vui vẫn đúng chánh pháp , các bạn kô tin vào chùa xem kô có 1 cái ti vi nào xài riêng 1 cái radioo nào xai riêng hoặc những cái " pham giới đờn kèn múa hát " và những cái xe đẹp những cái xe máy riêng những cai tiện nghi thái quá vì như vậy phạm giới" nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp" nhưng các ngài vẫn thường xuyên phát kinh sách nhất là kinh nhật tụng và nhật hành ...... nhà tôi cũng chỉ đa số là kinh chùa cho mà thôi , chùa nghèo cho cũng có chùa giàu cho cũng có .
Viết đến đây tôi thật sự tự cảm thấy xúc động vì tâm Bồ Tát của các ngài . TUy nhiên tôi cũng kô thể nào nói là trong sạch 100% đưọc vì cái gì cũng có ngoại lệ cũng có con sâu cả , nhưng họ có những hành động trái trong sự trốn tránh chứ kô phải là công khai .


NC đem cái nhân quả thì ai cũng biết USA thích làm Hero rồi . Vậy kô lẽ nói USA là Bồ Tát? Diễn đàn này tôi chẳng thấy ai là Bồ Tát cả vì phạm giới lung tung cả lên sao mà là Bồ Tát được . Chưa kể sở thích khoe khoang tưởng ta đắc điển hình như chú Học Bốc Mùi nữa chứ .

Đôi lời cảnh tỉnh các bạn.
 

Nhật Châu

Registered
Phật tử
Tham gia
23 Thg 10 2006
Bài viết
161
Điểm tương tác
1
Điểm
18
Điển hình đây là câu biện minh điều mình kô thể làm nhưng cứ tự hào về nó , cũng như dùng thuật cái lưỡi kô xương nhiều đường lắc léo đây "Độ vô lượng vô biên chúng sanh mà thật ko có 1 chúng sanh nào được diệt độ" .
Ý zelda là sao? zelda biết câu đó ai nói ko?

Còn về chùa này sao chùa kia sao, BT sao NT sao, Nhật Châu ko có ý kiến. Nhiệm vụ của các sư là truyền bá giáo pháp và giữ gìn kinh sách. Và các thầy đã làm việc ấy rất tận tâm tận lực. Việc còn lại là ở đệ tử chúng ta.
 

zelda

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 10 2006
Bài viết
291
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Ph?t Gi�o Nguy�n Thu?
Zelda theo truyền thống PGNT kô chấp danh , kô chấp sắc . Không tin đại mà lại quen suy xét . Nên chả cần biết ai nói mà NC nói nguời đó nói vậy bằng chứng ở đâu ? Có thể đem người đó ra đây đối chất kô ?
Kô lẽ lại ........... nói suông ?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên