Hình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Rất Đẹp

laitutran247

Registered
Phật tử
Tham gia
25 Thg 4 2007
Bài viết
471
Điểm tương tác
3
Điểm
18
Địa chỉ
http://www.chuavanphat.org/
G

GIÁC NGỘ

Guest
watermarkphp-2.jpg

ShiJiapsd.gif

2009512991155034.jpg


Đức Phật đại lực đại từ bi
Thập phương tam giới tôn xưng Đức ngài
Là đấng Vô Thượng Y Vương
Cha lành ba cõi, Thầy chung trời người
Trí tuệ chiếu sáng rạng ngời
Xua tan bóng tối đêm trường vô minh

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

12247d6a7dc55021.gif
12247d6a7dc55021.gif
12247d6a7dc55021.gif
12247d6a7dc55021.gif
12247d6a7dc55021.gif


lamps.gif
lamps.gif


12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif
12247ca8727e5496.gif


 
G

GIÁC NGỘ

Guest
namoamitofo3.gif

8568_12419156716y4p.jpg

Cõi đời tăm tối vô minh
Chúng sinh lặn hụp biển mê không rời
Tấm lòng bi mẫn rộng khơi
Đức Phật thị hiện cứu đời độ sanh

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
12247d6a7dc55021.gif
12247d6a7dc55021.gif
12247d6a7dc55021.gif
12247d6a7dc55021.gif
12247d6a7dc55021.gif


12249dd78f101116.gif
12249dd78f101116.gif
12249dd78f101116.gif
 
G

GIÁC NGỘ

Guest
thichcamauniphatpsd.gif

Bậc Ứng Cúng Thế Tôn Điều Ngự
Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy
Là Thầy khắp cả trời người
Chuyển xe diệu pháp cứu đời độ sanh
Như vầng mây sáng trong lành
Chở che hết thảy chúng sanh muôn loài

dot_lotus3.gif
dot_lotus3.gif
dot_lotus3.gif
dot_lotus3.gif
dot_lotus3.gif
 

Chủ đề tương tự

Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên