M

Niệm Phật Đường Hoa Sen (Video)

Minh Huy

Registered

Phật tử
Tham gia
3/4/07
Bài viết
179
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
USA
PHẦN 1
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/O-BlPLOc_h8&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/O-BlPLOc_h8&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 2
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qMVTicu5hk8&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qMVTicu5hk8&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 3
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hhE0Uj33or4&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hhE0Uj33or4&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 4
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pSUquBvrKhE&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pSUquBvrKhE&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 5
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4n2NRdA6kSA&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4n2NRdA6kSA&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 6
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6CvsSwpc7nk&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6CvsSwpc7nk&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 7
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SkwZmjdUVz8&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SkwZmjdUVz8&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 8
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wyfV-O30dHM&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wyfV-O30dHM&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 9
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NTkLFKA466U&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NTkLFKA466U&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 10
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lZqI-UT1ulw&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lZqI-UT1ulw&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 11
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qUR6vRbBY-s&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qUR6vRbBY-s&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 12
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Jk2Wx5yz6f8&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Jk2Wx5yz6f8&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 13
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ONpl7mky39c&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ONpl7mky39c&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 14
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fBGEoTmgxd8&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fBGEoTmgxd8&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 15
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ET3-oNTWSuU&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ET3-oNTWSuU&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 16
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2hBirONdnUQ&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2hBirONdnUQ&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 17
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qVNKRpjDOfQ&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qVNKRpjDOfQ&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 18
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FPqmmaPSrAA&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FPqmmaPSrAA&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 19
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1jEzpgYzp1g&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1jEzpgYzp1g&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên