Niệm Phật Đường Hoa Sen (Video)

Minh Huy

Registered
Phật tử
Tham gia
3 Thg 4 2007
Bài viết
179
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
USA
PHẦN 1
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/O-BlPLOc_h8&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/O-BlPLOc_h8&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 2
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qMVTicu5hk8&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qMVTicu5hk8&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 3
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hhE0Uj33or4&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hhE0Uj33or4&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 4
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pSUquBvrKhE&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pSUquBvrKhE&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 5
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4n2NRdA6kSA&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4n2NRdA6kSA&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 6
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6CvsSwpc7nk&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6CvsSwpc7nk&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 7
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SkwZmjdUVz8&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SkwZmjdUVz8&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 8
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wyfV-O30dHM&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wyfV-O30dHM&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 9
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NTkLFKA466U&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NTkLFKA466U&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 10
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lZqI-UT1ulw&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lZqI-UT1ulw&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 11
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qUR6vRbBY-s&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qUR6vRbBY-s&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 12
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Jk2Wx5yz6f8&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Jk2Wx5yz6f8&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 13
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ONpl7mky39c&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ONpl7mky39c&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 14
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fBGEoTmgxd8&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fBGEoTmgxd8&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 15
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ET3-oNTWSuU&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ET3-oNTWSuU&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 16
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2hBirONdnUQ&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2hBirONdnUQ&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 17
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qVNKRpjDOfQ&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qVNKRpjDOfQ&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 18
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FPqmmaPSrAA&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FPqmmaPSrAA&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

PHẦN 19
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1jEzpgYzp1g&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1jEzpgYzp1g&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
 

Chủ đề tương tự

Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên