K

Cảm niệm ân Đức Phật Thích Ca Thành Bậc A La Hán Chánh Đẳng Chánh Giác tại thế gian - 8/12 .

Kiên trì làm Phước

Registered
Phật tử
Tham gia
26/2/22
Bài viết
95
Điểm tương tác
20
Điểm
8
Địa chỉ
Thái Nguyên, Việt Nam
"Nếu nghìn xưa Người không thành Phật Quả
Liệu bây giờ nhân loại có hướng đi
Hay lạc vào những nẻo tối cuồng si
Trôi lăn mãi trong luân hồi đau khổ.

Đời vẫn khổ, nhưng vì Người thành đạo
Sáng một niềm tin soi giữa cuộc đời
Cho nhân thế dẫu đường còn tăm tối
Vẫn mơ về Giác Ngộ ở tương lai"
Cảm Niệm Ân Đức Phật Thành Đạo - Nguồn Sưu Tầm.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Kiên trì làm Phước

Registered
Phật tử
Tham gia
26/2/22
Bài viết
95
Điểm tương tác
20
Điểm
8
Địa chỉ
Thái Nguyên, Việt Nam
️️ CẢM NIỆM ÂN ĐỨC VỊ A LA HÁN CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC THÀNH ĐẠO TẠI THẾ GIAN
.:: MỒNG 8 THÁNG 12 ÂM LỊCH ::.
_____________________________________

Tâm của Phật vô hình nhưng kỳ tuyệt
Các tầng trời đều tha thiết cúi đầu
Các tinh cầu đều xoay chuyển theo nhau
Quanh một đấng nhiệm màu Vô Thượng Giác

Tâm của Phật là cả trời an lạc
Ngoài khổ đau, ngoài đen bạc đổi thay
Khỏi luân hồi, xa oan trái trả vay
Niềm giải thoát tung bay cùng vũ trụ.

-ST-
 

Kiên trì làm Phước

Registered
Phật tử
Tham gia
26/2/22
Bài viết
95
Điểm tương tác
20
Điểm
8
Địa chỉ
Thái Nguyên, Việt Nam
Con dâng Phật lòng Tôn Kính không cùng
Bỗng nhẹ lòng chẳng suy tính gì thêm
Đặt đời còn vào tay Phật dịu êm
Sống hay chết chỉ một niềm ngưỡng vọng

Sưu Tầm (-ST-)
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 5)
Bên trên