CÁCH TRỪ TÀ MA TRONG NHÀ

tran nguyen hoang tri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
2 Tháng 5 2006
Bài viết
210
Điểm tương tác
18
Điểm
18
mình viết bài này nhằm giúp cho bạn fanminh , một thành viên mới , bên cạnh đó mình là để cho các bạn tham khảo thêm

bạn fanminh ơi ! với phương pháp trừ tà ( âm binh mà bạn nói ) theo pháp của Chuẩn Đề thì bạn hãy làm theo hướng dẫn này nha

( trước khi làm pháp này bạn nên tắm gội cho sạch sẽ , nếu trai giới một này trước đó thì tốt hơn )
sau đó đứng trước tượng chuẩn đề và bắt đầu hành pháp :

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN:

Án lam xóa ha. (3 lần)TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương).

BÀI KỆ CÚNG HƯƠNG

Nguyện thử diệu hương vân,

Biến mãn thập phương giới,

Cúng dường nhứt-thế Phật,

Tôn pháp chư Bồ tát,

Vô biên Thanh-Văn chúng,

Cập nhứt thế Thánh-Hiền,

Duyên khởi quang minh đài,

Xứng tánh tác Phật-sự,

Phổ huân chư chúng-sanh,

Giai phát Bồ-đề tâm,

Viễn-ly chư vọng-nghiệp,

Viên-thành vô-thượng đạo.

KỲ NGUYỆN

Kim đệ-tử... Phát nguyện phụng Phật, thỉnh Tăng chú nguyện, mong chư Phật oai lực phò trì, hiện kim chư Phật-tử đẳng thân tâm thanh-tịnh, tinh-tấn tu-hành, tự-giác, giác-tha, giác-hạnh viên-mãn, dữ pháp-giới chúng-sanh, nhứt thời đồng đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.

(Xá 3 xá rồi đọc bài tán Phật).TÁN-DƯƠNG PHẬT-BẢO

Pháp vương vô-thượng tôn

Tam-giới vô luân thất

Thiên nhơn chi Ðạo-sư

Tứ-sanh chi từ-phụ

Ư nhứt niệm quy-y

Năng diệt tam-kỳ nghiệp

Xưng dương nhược tán-thán

Ức kiếp mạc năng tận.

__________QUÁN TƯỞNG

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,

Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,

Ngã thử đạo tràng như Ðế-châu,

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,

Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư-không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập-phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (1 lạy)

- Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-Pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

- Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Ðại-từ Ðại-bi A-Di-Ðà Phật, Ðại bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-tát, Ðại-nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-chúng Bồ-tát. (1 lạy)

CHÚ ĐẠI BI
Nam mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đá, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. An tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.

Chí tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni (7 lần)

tác bạch : đệ tử ...........................(tên họ) pháp danh (nếu có).................... , hôm nay là ngày ..... tháng......năm........ (âm lịch ) , đã từ lâu , gia đình đệ tử bị tà ma quấy rối ,không ai được yên ổn, hôm nay , được nghe danh hiệu của đức Chuẩn Đề Phật Mẫu , gia đình chúng con thành tâm đảnh lễ Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni ( 1 lạy) . hôm nay con xin thực hành một pháp nhỏ của Chuẩn Đề nguyện cầu ngài gia hộ chúng con được tai qua nạn khỏi và chúng con xin ngài hãy trục xuất những vong linh đang hiện diện trong gia đình con ra khỏi gia trang này ,để chúng con có thể có một cuộc sống vui vẻ,chúng con thành tâm , cung kính đảnh lễ ngài , Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni ( 3lạy)

( sau đó bạn hãy cầm 4 viên sỏi đó trong tay rồi nhìn thẳng vào mặt của đức chuẩn đề và đọc chú đây 108 biến
Nam mô táp đa nẫm, tam miệu tam bồ đề câu chi nẫm, đát điệt tha :
Úm - Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề Ta bà ha
( có thể đọc từ chữ Úm trở về sau )
sau đó nhìn vào 4 viên sỏi trắng kia , đọc chú trên 7 lần

sau đó đem 4 viên sỏi đó đạt ở 4 góc nhà bạn ( 4 góc nhà phải sạch sẽ nha )

sau đó đứng giữa nhà ( nơi nào có tà ma ( âm binh )) , đọc bài chú sau :
ÁN CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨ ĐỀ TA BÀ HA , BỘ LÂM ( chữ bộ lâm đọc nhấn mạnh nha ) và đọc tiếp chữ HỒNG HỒNG với vẽ mặt thật hung dữ nha , càng giận dữ càng tốt và đọc lời nguyện sau
" xin phật mẫu chuẫn đề trục xuất những âm hồn kia ra khỏi nhà con "
sau đó bạn hãy lạy tượng chuẩn đề 3 lần
vậy là coi như xong

rất đơn giản phải không , chỉ cần wa ngày hôm sau bạn sẽ thấy kết quả ngay

chúc bạn may mắn
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Liên Tử

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 6 2006
Bài viết
8
Điểm tương tác
0
Điểm
1
tran nguyen hoang tri đã viết:
tác bạch : đệ tử ...........................(tên họ) pháp danh (nếu có).................... , hôm nay là ngày ..... tháng......năm........ (âm lịch ) , đã từ lâu , gia đình đệ tử bị tà ma quấy rối ,không ai được yên ổn, hôm nay , được nghe danh hiệu của đức Chuẩn Đề Phật Mẫu , gia đình chúng con thành tâm đảnh lễ Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni ( 1 lạy) . hôm nay con xin thực hành một pháp nhỏ của Chuẩn Đề nguyện cầu ngài gia hộ chúng con được tai qua nạn khỏi và chúng con xin ngài hãy trục xuất những vong linh đang hiện diện trong gia đình con ra khỏi gia trang này ,để chúng con có thể có một cuộc sống vui vẻ,chúng con thành tâm , cung kính đảnh lễ ngài , Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni ( 3lạy)

sau đó đứng giữa nhà ( nơi nào có tà ma ( âm binh )) , đọc bài chú sau :
ÁN CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨ ĐỀ TA BÀ HA , BỘ LÂM ( chữ bộ lâm đọc nhấn mạnh nha ) và đọc tiếp chữ HỒNG HỒNG với vẽ mặt thật hung dữ nha , càng giận dữ càng tốt và đọc lời nguyện sau
" xin phật mẫu chuẫn đề trục xuất những âm hồn kia ra khỏi nhà con "
sau đó bạn hãy lạy tượng chuẩn đề 3 lần

Lý do tôi lên tiếng là vì:
1) những âm binh kia, nếu có, là do đời ông cố của bạn fanminh mời vào nhà, đã mời vào nhà, thì nay phải mời họ ra, chứ sao lại giở giọng trịch thượng mà đòi "trục xuất" họ ra?
2) những âm binh kia, nếu có, đâu có phải là trẻ con lên 3, mà mình có thể giả bộ làm trò. làm ra vẻ giân dữ để dọa nạt họ được ư?
3) những âm binh kia, nếu có, làm tổn hại cho gia đình mình, có thể là họ giận dữ vì mình phá điện thờ, nay mình lại dùng sự giận dữ để mong khắc trừ sự giận dữ, thì tôi nghĩ là không xong đâu.
4) những âm binh kia, nếu có, mà có thể làm tổn hại cho gia đình mình được, là tại vì gia đình chúng ta, hoặc là có nợ nần gì với họ, hoặc là phúc mỏng nghiệp dầy ăn ở thất nhân thất đức, chứ nếu chúng ta quang minh chính trực, ăn ở đàng hoàng, không nợ nần gì ai, thì không ai có thể não hại được cả. Cứ xem cái gương của Ngộ Đạt Quốc Sư thời nhà Lương bên Trung Hoa thì rõ biết.

Vì những lý do trên, tôi chủ trương "dĩ hòa vi quý".

Cho nên tôi xin các bạn làm như vầy: không cần đàn tràng lô hương đồ địa gì cả, cứ đứng trong nhà, quán tưởng rằng chư âm binh thần tướng, phảng phất xung quanh mình, khấn khứa đại khái như sau:

"Thưa chư vị, chư vị tất nhiên là bộ hạ của đức Thánh Trần. Chú bác anh em của đức Thánh đều tu trên non Yên Tử, ngộ đạo thật tướng, thoát ly sinh tử. Thế mà nay chư vị, cùng chúng tôi đây, vẫn còn luân hồi trong 6 nẻo, thì có phải là tiếc lắm ru? Vì thế hôm nay, chúng tôi xin cùng chư vị, hết lòng tu hành, niệm Phật, trì chú, tụng kinh , bái sám, tạo chư công đức, cầu đạo vô thượng bồ đề, để cùng nhau thoát ly sinh tử luân hồi.
Hoặc là chúng tôi, kiếp trước có tạo nên ác nghiệp gì, hoặc có điều gì không phải với quý vị, có nợ nần gì với quý vị, thì nay chúng tôi xin hoàn toàn chịu nhận tất cả những quả báo, để từ nay chúng ta không còn nợ nần gì nhau cả, để chúng ta sạch hết trần duyên, thẳng tiến trên đường tu hành. Mong quý vị chứng giám cho".

Kế đó, phải phát tâm tàm quý hổ thẹn, xấu hổ rằng mình phúc mỏng nghiệp dầy, nhưng mà may lại gập Phật Pháp, hiểu lý nhân quả, nên nay nguyện xin làm lành lánh dữ, trì chú tụng kinh niệm Phật bái sám, cầu rửa sạch tiền khiên nghiệp chướng.
Lại phải khởi tâm đại bi, mong cho âm, dương lưỡng lợi, thật lòng muốn tu chư công đức, để chư âm binh kia cũng được lợi lạc siêu thăng như minh.

Mỗi ngày, trước khóa tụng niệm, đều khấn khứa như vậy.
Sau đó thì tùy ý, niệm danh hiệu đức A Di Đà, hoặc danh hiệu đức Quán Thế Âm, hoặc trì chú Thủ Lăng Nghiêm, hay chú Đại Bi, hoặc tụng kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng,... Hồng danh nào cũng tốt, chân ngôn nào cũng linh, kinh điển nào cũng lợi lạc. Cốt yếu là tâm thành kính khẩn thiết, thực lòng mong muốn cho âm siêu dương thái, tình dữ vô tình, tề thành Phật Đạo.

Những gì tôi trình bầy trên kia, là đều dựa vào kinh điển.

http://www.niemphat.net/Luan/48phapniemphat/phanbon.htm

44.- KHI CÓ TAI NẠN NÊN NIỆM PHẬT
Phàm lúc xảy ra tai nạn, mà nhớ phát tâm niệm Phật, tất có kỳ ứng (ứng nghiệm lạ thường). Tuy rằng một nước bị can qua hay một làng bị dịch lệ, mà niệm Phật để cầu, thì một người niệm một người an, trăm người niệm trăm người an. Không phải Phật có lòng riêng, lúc nào cũng trong ánh sáng bình đẳng, vô tâm mà ứng hiện. Vì sao? Vì động niệm thành tiếng tự mình rõ biết hào quang sáng của đức Phật A Di Ðà trụ trên đỉnh đầu ta, thời tự nhiên mỗi niệm đầy đủ, mỗi niệm bền chắc, mỗi niệm dài lâu, thời hào quang của Phật chiếu đến gia hộ các vị thiện thần độ trì, tự mình có thể lìa khỏi nạn tai, xin đừng chuyển niệm.

Lời phụ giải: Có người bảo: niệm Phật làm sao dứt được nạn này, nạn khác? Ðó là tại vì mình không tha thiết, hay niệm mà lòng vẫn nghi ngờ, thì bao nhiêu đó cũng chứng tỏ không đem kết quả tốt đến cho mình rồi. Nên hiểu rằng: Tâm mình lúc bấy giờ chỉ nghĩ có một chuyện niệm Phật ngoài ra không nghĩ gì khác, một niệm quên thân, một niệm an tâm ấy càng kéo dài, thì khổ nào đày ải ta được? Câu "Linh tại ngã bất linh tại ngã" có ý vị lắm thay! Một người rồi nhiều người bắt đầu niệm Phật tức là chuyển ác niệm thành thiện niệm, thiện niệm ấy càng kéo dài thì tai nạn nào mà không khỏi, tội khổ gì mà chẳng an?
Ngoài ra trong kinh ghi 10 điều lợi ích của sự niệm Phật, tôi xin kính ghi chép ra đây để quý vị tin mà cố gắng:
1. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, đức Phật A Di Ðà phóng quang nhiếp thọ.
2. Thường được 25 vị Ðại Bồ Tát như đức Quán Thế Âm thủ hộ.
3. Ngày đêm thường được chư thiên cùng đại lực thần tướng ẩn hình ủng hộ.
4. Tất cả dạ xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.
5. Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia cùng các thứ chết dữ.
6. Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán ràng buộc.
7. Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Ðà.
8. Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.
9. Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kỉnh Phật.
10. Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh độ hưởng sự an vui không cùng!

http://www.thuvienhoasen.org/khphaphoa-07-25.htm

Nếu quỉ Dạ-xoa cùng La-sát đầy trong cõi tam-thiên đại-thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán-Thế-Âm Bo-Tát, thì các quỉ dữ đó còn không thể dùng mắt dữ mà nhìn người, huống lại làm hại được.

Hoặc gặp La-sát dữ
Rồng độc các loài quỉ
Do sức niệm Quán-Âm
Liền đều không dám hại.


Kinh "Thiên Thủ Thiên Nhãn Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni" có dạy
(tôi chép từ website http://www.chuavanphat.org, tuy nhiên, website này không có direct link tới bản kinh, nếu bạn nào muốn tra cứu, thì cảm phiền vào website đó rồi scroll down sẽ thấy phần giảng kinh Đai Bi)

"Nếu ở chốn sơn dã tụng Kinh tọa Thiền mà có các sơn tinh, tạp mị, vọng lượng, quỷ thần, hoành hành não loạn làm cho tâm không được an định, tụng Chú này một biến thì các quỷ thần đó đều bị trói lại hết."
"Nếu người ấy có thể tụng trì đúng pháp, đối với chúng sanh khởi lòng từ bi, thì lúc đó Ta sẽ sai bảo tất cả Thiện Thần, Long Vương, Kim Cang Mật Tích, thường theo hộ vệ, không rời bên mình, như gìn giữ tròng mắt, như bảo hộ tánh mạng của chính họ vậy."
Lại thuyết kệ sắc lệnh rằng:
"Ta sai Mật Tích Kim Cang Sĩ,
Ô Sô, Quân Trà, Ương Câu Thi,
Bát Bộ Lực sĩ Thưởng Ca La,
Thường theo ủng hộ kẻ thọ trì.

Ta sai Ma Hê Na La Diên,
Kim Tỳ La Đà Ca Tỳ La,
Thường theo ủng hộ kẻ thọ trì.

Ta sai Bà Cấp Ta Lâu La,
Mãn Thiện Xa Bát Chân Đà La,
Thường theo ủng hộ kẻ thọ trì.
........
 

tran nguyen hoang tri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
2 Tháng 5 2006
Bài viết
210
Điểm tương tác
18
Điểm
18
reply

chào bạn Liên Tử
lý do vì sao mà mình dặn bạn fanminh phải giận dữ khi làm pháp này chính là do vậu thần chú . không phải vì lý do là âm binh kia có lên ba hay gì hết mà trong mật tông , khi trong câu thần chú được kết thúc bằng chữ "hồng" và chữ" phấn tra" thì người đọc thần chú ấy cần phải làm mặt phẫn nộ , đó lá quy tắt . đó là khi làm các pháp , còn nếu như lần chuỗi và trì những thần chú đó thì vẫn bình thương , chỉ khi thực hiện các pháp mật tông nên mới cần làm mặt phẫn nộ khi gặp hai chữ đó trong thần chú
 

zelda

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 10 2006
Bài viết
291
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Ph?t Gi�o Nguy�n Thu?
PHÁP CỦA ĐỨC ĐẾ THÍCH GIẢI CHO CHƯ THIÊN NGHE

Đã nghe như vầy: Một thuở, đức Đế Thích [12] ngự ra khỏi thiên cung, đưa tay lên bái đủ 10 hướng.Vị trời hộ giá tên Mātalidevaputta, bèn quỳ tâu rằng: Lịnh Hoàng thượng lễ bái 10 hướng là cớ sao?

Sakko devarāja: Đức Đế Thích phán rằng: Nầy Mātali, đó là ta lễ bái 10 hạng người:

1.- Hạng người có đức tin làm phước Bố thí, để bát và dâng 4 vật dụng đến bậc có Giới trong sạch.
2.- Hạng người tu Thập thiện (thân, khẩu, ý lành).
3.- Hạng người Kính trọng cha.
4.- Hạng người Kính trọng mẹ.
5.- Hạng người đã Quy y Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) là nơi đáng cúng dường.
6.- Hạng người thọ trì 5 Giới, 8 Giới hoặc 10 Giới.
7.- Hạng người đã làm việc lành, rồi hồi hướng đến chư thiên và những quyến thuộc đã quá vãng.
8.- Hạng người tôn kính ông thầy, bậc trưởng thượng và các vị có giới hạnh trang nghiêm.
9.- Hạng người biết tế độ vợ con bằng tâm thương xót.
10.- Hạng phụ nữ không dể duôi, ngày đêm hằng kính trọng chồng.

Mười hạng người đó có nhiều ân đức, thường đem điều yên vui và sự tiến hóa đến mình cùng đến kẻ khác, cho nên ta mới lễ bái.

Khi được nghe đức Đế Thích giảng thuyết như thế, "Taṃ sutvā Mātali": vị trời Mātali bèn phát tâm ưa thích, tâu rằng:

Ngài là chúa tất cả Chư thiên, Ngài tôn kính hạng người nào, tôi cũng tôn kính hạng người đó. "Tato patthāya": từ đây tất cả Chư thiên đồng nhau hằng bảo hộ,che chở và đem điều yên vui, đến 10 hạng người đó, cho đến ngày nay.

Những người mong lành khổ tìm vui, cần phải phát tâm hoan hỉ thật hành theo lời giảng giải của Đức Đế Thích trên đây, cho Chư thiên ủng hộ, mới chắc được hưởng điều hạnh phúc thanh cao như ý nguyện.

*

TOÁT YẾU

Chư thiện tín đã làm phước để trong tâm, khi được nghĩ xét đến sự hành vi lành của thân, khẩu, ý rồi, nhận thấy toàn là điều lành thì sẽ phát tâm vui thích rằng: "Ta đã làm việc chơn chánh rồi". Lúc nào nhớ đến thì phát lòng hoan hỉ. Trong giờ hấp hối mà được nhớ thấy như vậy, thỏa thích vừa lòng, dạn dĩ, không kinh sợ đối với cái chết đến rõ rệt trước mắt, vì tin chắc rằng: nhờ ảnh hưởng của cái phước mà ta đã tạo để dành ấy, dầu có chết ta cũng được thọ sanh lên cõi vui chẳng sai. Nếu có đưc tin chắc như thế, thì có trí nhớ, không mê loạn quên mình, đến giờ lâm chung, có tâm yên lặng, thì sẽ hưởng quả vui chẳng sai.

*

CÁI PHƯỚC LÀ MÓN PHÙ PHÉP HAY ĐẶC BIỆT

Những bậc Thiện trí thức không cần học phù phép chi, hoặc nương tựa vào ông thầy cao đệ, các Ngài chỉ tinh tấn làm các phước đức, là Bố thí, Trì giới, niệm Phật, lẽ tất nhiên được quần chúng tùy tùng giao thiệp, mong được biết, được thấy mặt, cho nên gọi phước là món phù phép hay đặc biệt.

Những lẽ đã giải trên, vạch cho thấy rằng: Các phước mà người đã làm rồi gọi là Đạo đức, nó hằng đem sự vui đến cho, từ kiếp nầy cho tới các đời sau, nó đưa điều hạnh phúc đến trong giờ hấp hối, đem chúng sanh thọ sanh trong nhàn cảnh.

Vậy 10 hạng người này là mười hạng người có thần thông to lớn nhất khiến cho vô số điều lợi ích phát sinh và trừ được tất cả ma thuật hoặc sự làm phiền của phi nhân khác
Vậy nếu có một ngày nào đó các bạn bị phi nhân quấy nhiễu thì các bạn hãy về nhà đãnh lễ cha mẹ và cám ơn công đức cao dầy dù có phải cỏng cha vai trái cỏng mẹ vai phải suốt cả cuộc đời này con vẫn chưa trả xong công ơn của cha mẹ . Thì bạn hãy tin đi các vị Chư Thiên đang đãnh lễ các bạn trong tam thế ấy .
 

senbien

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 12 2008
Bài viết
3
Điểm tương tác
1
Điểm
3
Địa chỉ
hanoi
CHúng sinh độ tận là như thế nào

Làm gì cần phải trừ tà ma trong nhà .Tà ma vốn là danh nghĩa ám chỉ các thế lực có xuất xứ từ cõi vô minh ,tà ma lại ở bản sắc là vô hình cho nên phải nương hình mà phát tác .KHi muốn trừ tà ma cách chính đáng nhất là giáo dục những người thường trú tại ngôi nhà đó từ bỏ những tư tưởng bất thiện hoặc không hành động theo những suy nghĩ chưa chân chính .THật ra nếu tà ma được trừ hết tôi tin rằng ngôi nhà bạn trở thành niết bàn mất rồi .Một ngôi nhà tại thế mà niết bàn chẳng hoá ra một ngoi nhà hoang à ,và hơn nữa tu hành là có cả mục đích hoá độ tà ma .TRừ hết đi sẽ mất tính độ của pháp tu đang diễn .Các bạn nên có quyết định cho chuẩn mực trước khi hành pháp
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên